Podpořte inovace ve svém kraji díky službě PLATINN

Program zvyšuje inovační výkonnost malých a středních firem, a tím konkurenceschopnost regionu.

Metodika využívaná pro spolupráci firem a expertů pro jednotlivé oblasti byznysu převzatá ze Švýcarska

Díky programu firmy odhalí inovační příležitosti a realizují změny vedoucí k růstu firmy a rozvoji regionu.

Hodnoty sítě PLATINN

Partnery v krajích spojují společné principy

Dlouhodobé strategické partnerství
Posilování konkurenceschopnosti krajů a ČR
Kultivace podnikatelského prostředí
Podpora principů otevřenosti a sdílení

Kraje v síti

Garantem služby a spolupráce v síti je JIC.

Chcete se stát součástí sítě?

Napište nebo zavolejte

Jindřich Weiss

+420 603 206 384

weiss@jic.cz