PLATINN.CZ
Podpořte inovace ve svém kraji

Platforma pro spolupráci regionálních inovačních agentur.

Kdo jsme?

Jsme inovační agentury, které se rozhodly sdílet navzájem nejen své hodnoty a zkušenosti, ale také své zdroje, tedy experty, investory, korporace a know-how. Díky spolupráci v PLATINN.CZ můžeme poskytnout podnikatelům v našich krajích širší nabídku služeb.

Naše hodnoty

Ctíme společné hodnoty, pravidla a principy.

Vytváříme dlouhodobá a strategická partnerství.
Kultivujeme podnikatelské prostředí.
Posilujeme konkurenceschopnost svých krajů a České republiky.
Podporujeme principy sdílení a otevřenosti.

Kraje v síti

Garantem služby a spolupráce v síti je JIC.

Chcete se stát součástí platformy PLATINN.CZ?

Pokud máte zájem o více informací, ozvěte se nám.

Jindřich Weiss

+420 603 206 384

weiss@jic.cz